Lege-oharra

Webgunearen jabetza intelektuala

Copyright © 2023, OLATZ SASIAIN ARREGUI, ustiapen-eskubide guztiak erreserbatuta daude.

Webgunearen, diseinu grafikoaren eta kodeen gaineko jabetza intelektualaren eskubideak OLATZ SASIAIN ARREGUIren titulartasunekoak dira.

Enpresa horri dagokio horien ustiapen-eskubideak modu esklusiboan baliatzea, eta, bereziki, erreprodukzio-, banaketa-, komunikazio publiko- eta eraldaketa-eskubideak. Edukiaren kopia partziala egiteko eskubidea ematen da, betiere jarraian adierazten diren baldintzak betetzen badira, eta OLATZ SASIAIN ARREGUI jaunak berariaz baimendu ez duen edozein egintza debekatzen da.

 

Erreprodukzio partzialerako baldintzak

Hauek dira webgunearen erreprodukzio partzialerako baldintzak:

OLATZ SASIAIN ARREGUIren helburu eta interesekin bateragarria izatea.

Jasotako informazioa lortzeko asmoz egitea, eta ez helburu komertzialarekin, ezta banakakoa edo pribatua ez den beste erabilera baterako ere.

Web honetan sartutako eduki bat bera ere ez aldatzea.

Web honetan eskuragarri dagoen elementurik ez dadila erabili, kopiatu edo banatu testuarekin batera doazen gainerako edukietatik bereizita.

OLATZ SASIAIN ARREGUI jaunari aldez aurretik idatziz eta modu frogagarrian jakinaraztea eta, era berean, erakundeak erabilera horretarako emandako baimen ziurtatua lortzea.

Erreproduzitutako elementuak ondoren hirugarrenei ez lagatzea edo Internetera edo tokiko sare batera konektatutako zerbitzari batean instalatzea.

 

Webgunea eguneratzea

OLATZ SASIAIN ARREGUIk beretzat gordetzen du bere webguneetako informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, eta informazio hori eskuratzeko aukera mugatu edo galarazi dezake.

Webgune hauetan jasotako informazioa azken eguneratze-datan indarrean dagoena da, eta erabiltzailearentzako informazio orientagarritzat hartu behar da, orrialde horietan dauden produktu eta zerbitzuei eta beste informazio batzuei buruzkoa. Erabiltzaileak edozein informazioren eguneratze-data baiezta dezake, hala eskatzen badu, webgune berean eskuragarri duen posta elektronikoko postontziaren bidez.

 

Webguneko edukien erantzukizuna

OLATZ SASIAIN ARREGUIk uko egiten dio edukien erabilera okerraren ondoriozko erantzukizunari, eta beretzat gordetzen du edukiak nahi duenean eguneratzeko, ezabatzeko, mugatzeko edo haietara sartzea galarazteko eskubidea, aldi baterako edo behin betiko.

OLATZ SASIAIN ARREGUIk ez du bere gain hartzen webgune hauetan ez dagoen eta, beraz, OLATZ SASIAIN ARREGUIk landu ez duen edo bere izenarekin argitaratu ez den edozein informazioren erantzukizuna.

OLATZ SASIAIN ARREGUIk ez du bere gain hartzen inprimatutako dokumentuen bertsioaren eta bere web orrietan argitaratutako bertsio elektronikoaren artean sor daitezkeen desadostasunen erantzukizunik. OLATZ SASIAIN ARREGUIk ez du bere gain hartzen adingabeek webgunea erabiltzearen ardura.

OLATZ SASIAIN ARREGUIk ez du bere gain hartzen webguneko edukiek adingabeen sentsibilitatea mindu ahal izatea. Gurasoen erantzukizuna da Internet bezalako tresna bat behar bezala erabiltzen dela ziurtatzea eta adingabeei saioetan laguntzea.

 

Estekekiko erantzukizuna

OLATZ SASIAIN ARREGUIk ukatu egin du esteken bidez konektatutako hirugarrenen webguneetan dagoen informazioaren gaineko erantzukizuna, bai eta OLATZ SASIAIN ARREGUIren webguneekin edo gure webgunearen administratzaileak zuzenean kudeatzen ez dituenekin ere.

Orrialde honetan agertzen diren esteken funtzioak informazioa ematea baino ez du helburu, eta inola ere ez dira iradokizun, gonbidapen edo gomendio bat helmugako tokiak bisitatzeko.

 

Segurtasunaren gaineko erantzukizuna

OLATZ SASIAIN ARREGUIk ez du bere gain hartzen eguneratu gabeko nabigatzaileen bertsioak erabiltzeagatik edo nabigatzailearen funtzionamendu okerraren ondorioz sor daitezkeen segurtasun-akatsen erantzukizunik.

 

Datuen konfidentzialtasuna

OLATZ SASIAIN ARREGUIk jakinarazi du erabiltzaileei webguneko zerbitzu batzuetara sartu ahal izateko beharrezkoa dela datu pertsonalak biltzea. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta hura garatzen edo aplikatzen duten gainerako legeetan ezarritakoaren arabera, OLATZ SASIAIN ARREGUIk jakinarazten du datu pertsonalen fitxategi automatizatu bat sortuko duela, eta bertan jasoko direla webguneko zerbitzuetara sartu eta erabili ahal izateko beharrezkoak diren datuak.

OLATZ SASIAIN ARREGUIk datu horien tratamendu konfidentziala ziurtatzeko neurri egokiak hartuko direla bermatzen du.

Erabiltzaileak, nolanahi ere, emandako datuen egiazkotasunaren erantzukizuna izango du. Erabiltzaileak jasotako datuak ezagutu edo aldatu nahi baditu, posta elektroniko bat bidali behar du osasiain@gmail.com helbidera.

 

Irudien propietatea

Webgune honetako irudi guztiak OLATZ SASIAIN ARREGUIrenak dira. Jabetza intelektualaren eta copyrightaren nazioarteko legeek babesten dituzte.

Debekatuta dago horiek kopiatzea, erreproduzitzea eta jendaurrean jakinaraztea.

Debekatuta dago saltzea edo alokatzea.

Erabat debekatuta dago edozein eratan edo euskarritan banatzea, erauztea, transmititzea eta biltegiratzea.